ÖREGSÉD VADÁSZTÁRSASÁG | www.oregsed.hu | Főoldal | E-mail

Aktualitások

2023.11.17.

 Változott a vadászati törvény!

 

 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
  (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:

  „(4) Vaddisznó, borz, róka, aranysakál, nyestkutya és mosómedve éjszakai vadászatán a vadász köteles keresőtávcsövet, céltávcsövet, valamint lámpát használni. Vaddisznó, róka, nyestkutya, mosómedve, valamint a vadászati hatóság külön engedélyével a borz és az aranysakál éjszakai vadászatához célzást segítő mesterséges fényforrás is használható.

  (5) Az állomány hatékony szabályozása céljából elektronikus akusztikai eszköz használható
  a) a róka, továbbá
  b) a vadászati hatóság engedélyével az aranysakál
  vadászatához.

  (6) Az állomány hatékony szabályozása érdekében vagy állategészségügyi indok fennállása esetén a (4) bekezdésben meghatározott vadfajok éjszakai vadászatához
  a) a hivatásos vadász munkaköri feladatai ellátása során – a borz és az aranysakál elejtéséhez a vadászatra jogosult kérelmére a vadászati hatóság külön engedélyével –,
  b) a vadász a vadászatra jogosult kérelmére a vadászati hatóság külön engedélyével elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközt is használhat.

  „(8) A hivatásos vadász munkaköri feladatai ellátása, valamint a vadász a vadászat során a vadászlőfegyverre szerelt, a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvény szerinti hangtompítót is használhat.

Nagyvad társas vadászata és vadászati idények

Nagyvad társas vadászatán lőhető a vaddisznó, a gímszarvas tehén, -ünő, -borjú, a dámszarvas tehén, -ünő, -borjú, a muflonjuh, -jerke, -bárány, az őzsuta és -gida, a szikaszarvas tehén, -ünő, -borjú. Illetve újdonságként az első agancsú gímszarvas és dámszarvas bika.

Továbbá a dámünő június 1-től vadászható, míg a gím-spíszerek március 31-ig, az első agancsú dámbikák pedig április 30-ig lőhetőek.


Lesek
Trófeák


ÖREGSÉD VADÁSZTÁRSASÁG